Proizvodnja organske hrane i razvoj seoskog turizma

Proizvodnja organske hrane i razvoj seoskog turizma teme su seminara koji se održava u Mrkonjić Gradu od 26. do 30, janura. Seminar organizuje Centar za istraživanje i studije ”GEA” iz Banjaluke u saradnji sa opštinom Mrkonjić Grad, a u okviru projekta ”Jačanje položaja žena i razvoj ljudskog kapitala u opštini Mrkonjić Grad”.

Projektom je  predviđeno da se održe dvije  radionice pod nazivom ”Osnove razvoja organske poljoprivredne proizvodnje u opštini Mrkonjić Grad”  i radionica  ”Seoski turizam – mogućnosti i osnove za pripremu domaćinstava”.

Na seminaru  učestvuju tri udruženja žena sa područja opštine: Udruženje žena ”Naša žena” iz Podrašnice, ”Udruženje roditelja sa četvoro i više djece” i ”Humanitarno udruženje žena”.

”Cilj ove radionice koja se odnosi na proizvodnju organske hrane je da  omogući polaznicama da nauče o mogućnostima proizvodnje organske hrane u svojoj okolini, njenog plasmana na tržište i budućeg potencijala kako bi osnažile svoj položaj u svojim sredinama”, rekao je Željko Ćejić, magistar poljoprivrede. Dodajući da je za ovom radionicom poterbu iskazalo Udruženje žena sa četvoro i više djece  koje okuplja majke koje uglavnom žive u seoskim područjima opštine  i koje bi na ovaj način mogle steći specifična znanja iz oblasti koja im je po mjestu življenja i potrebama, prirodna i poznata

Radionica iz oblasti razvoja seoskog turizma, treba da informiše polaznice o mogućnostima, prednostima i nedostacima ruralnog turizma, generalnim pretpostavkama za njegov održivi razvoj kao i da ih upozna sa primjerima dobrih praksi. Takođe polaznice seminara će se upoznati sa mogućnostima razvoja ruralnog turizma na području opštine, kao i mogućnostima paralelnog razvoja proizvodnje etno suvenira i zdrave hrane,.

”Ovim radionicam prethodila još jedna radionica o tehnikama tkanja,  koja  se održavala u prostorijama udruženja ”Naša žena” iz Podrašnice”, rekao je koordinator projekta Marko Martić. Dodajući  da će sena taj način zaokružiti jedan od četiri projektna cilja, dok će  se preostala tri   realizovati do kraja avgusta ove godine, do kada će i trajati projekat.

Projekat finansira Evropska unija, uz učešće opštine sa deset odsto sredstava, a  mplemnetira ga UNDP  Vrijednost projekta je 33.060 KM i projekta će trajati  osam mjeseci.

Izvor: www.mrkonjic-grad.rs.ba

Komentariši